Grillplatser i Älvdalen

 
Vindskydd och eldstad
 • Bruksdammen
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Utkik
 • Slogbod på en udde i västra änden av Bruksdammen. Ligger vid skoterled och skidspår. Ligger inte långt ifrån golfbanan. Enhålsbana med tre utslag och en driving range där man slår flytande bollar ut på dammen.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger vid Österdalälven
 • Brunnsänget mitten
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Ställplats för husbil/husvagn med slogbod som ligger vid älvstranden. Soptunna finns en liten bit bort längs vägen.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger med utsikt över Österdalsälven
 • Brunnsänget N
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Skoterled
 • Slogbod med enkel eldstad vid älvstranden. Ligger vid en ställplats för husvagnar/husbilar.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger vid Österdalälven
 • Brunnsänget S
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod med fasta bänkar och bord. Eldstad av enklare slag under taket. Bänkbord och vedförråd finns bredvid. Vid denna ställplats finns även ett antal platser för den som vill stanna med husvagn eller husbil.

 • Tryck för mer information
Enkel eldstad nära älven
 • Dämban
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Enkel eldstad och sittbänk nere vid Österdalälven.

 • Tryck för mer information
Slogboden med eldstad och bänkbord i bakgrunden
 • Evertsbergs badplats
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
 • Slogbod i ena änden av Evertsbergs badplats. Fin badplats med camping intill. Hopptorn och badbryggor finns. WC finns vid receptionen.

 • Tryck för mer information
 • Fulufjället
  Vedförråd
  Vindskydd
  Utedass
  Rullstolsvänlig
 • Vindskydd som är tillgänglighetsanpassat för hjulburna. Även toalett finns i anslutning. Nyckel till toaletten och vedförråd finns att hämta på naturum. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

 • Tryck för mer information
Slogboden med badstranden i bakgrunden
 • Garbergs badplats
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
 • Slogbod med eldstad under tak. Två bänkar och ett bord i slogboden. Flera bänkbord står intill. Ligger vid badplatsen i Garberg. Badbryggor, omklädningshytter och utedass finns.

 • Tryck för mer information
Utsikt från slogboden
 • Granåbron
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Utkik
 • Slogbod med enkel eldstad under tak. Ligger med utsikt ner mot ån. Bänkbordet på väg att återgå till naturen. Platt golv i slogboden.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad av enklare slag
 • Gryvelnäs
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod vid vattnet. Strax intill ligger en ställplats för husbilar/husvagnar. Där finns även utedass och soptunna. Här är stället där vägen till Trängslet utgår från riksväg 70. I Trängslet finns Sveriges högsta damm.

 • Tryck för mer information
Slogbod med vackert läge vid vattnet
 • Gryvelnäs väst
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Utkik
 • Slogbod med plankgolv nära vattnet. Ligger precis vid gränsen för FVO, oklart om innanför eller utanför..

 • Tryck för mer information
Vindskydd och eldstad med Gröntjärn i bakgrunden
 • Gröntjärn
  Vindskydd
 • Vindskydd vid en stigkorsning i närheten av Gröntjärn. Ovanligt vindskydd så tillvida att det är väldigt grunt.

 • Tryck för mer information
Vy över Österdalälven
 • Gåsvarvsbadet
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
  Skoterled
 • Slogbod vid Gåsvarvsbadet med fin vy över älven. Lekplats finns i närheten.

 • Tryck för mer information
Slogbod med vacker utsikt över älven.
 • Karlsarvet N
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod vid älven. Utedass i närheten Bänkbord finns på platsen liksom vedförråd.

 • Tryck för mer information
Slogboden med utsikt över Österdalälven
 • Karlsarvet S
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Fin slogbod vid älvkanten. Vedförråd och bänkbord finns. Ligger vid en ställplats för husvagnar och husbilar.

 • Tryck för mer information
Slogboden i bakgrund och bänkbord med eldstad i förgrund
 • Lekattstupet
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod inom Älvdalens skjutfält. Ligger fint vid en mindre fors lämplig för fiske. Platt golv och eldstad under tak. Finns även en till eldstad med bänkbord strax intill.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad under tak och bänkbord framför
 • Ljoutbjärr
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Precis bredvid vägen till Sveg och nära Rotälven ligger denna slogbod med bänkbord framför. Platt trägolv i slogboden. Utedass finns i dungen söderut.

 • Tryck för mer information
Slogboden och eldstaden ligger intill älvkanten
 • Lokaflon
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Ställplats för husbilar/husvagnar. Här finns en äldre slogbod med timrat golv alldeles vid älvkanten.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad
 • Lokarakan norr 1
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Utkik
 • I området längs denna del av Österdalälven finns flera iordninggjorda ställplatser för husvagn eller husbil. Vid flera av dem finns iordninggjorda grillplatser. Ställ upp ekipaget, fiska och grilla efteråt

 • Tryck för mer information
 • Lokarakan norr 2
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Utkik
 • I området längs denna del av Österdalälven finns flera iordninggjorda ställplatser för husvagn eller husbil. Vid flera av dem finns iordninggjorda grillplatser. Ställ upp ekipaget, fiska och grilla efteråt. Utedass finns en liten bit norrut.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad under tak. Utsikt över älven.
 • Lokarakan norr 3
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • I området längs denna del av Österdalälven finns flera iordninggjorda ställplatser för husvagn eller husbil. Vid flera av dem finns iordninggjorda grillplatser. Ställ upp ekipaget, fiska och grilla efteråt. Utedass finns söderut.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad under tak
 • Lokarakan syd 1
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Bord
  Utkik
 • I området längs denna del av Österdalälven finns flera iordninggjorda ställplatser för husvagn eller husbil. Vid flera av dem finns iordninggjorda grillplatser. Ställ upp ekipaget, fiska och grilla efteråt

 • Tryck för mer information
Slogbod med bord, bänkar och eldstad
 • Lokarakan syd 2
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Grillplats vid en av ställplatserna längs Österdalälven. Ställ upp ekipaget, fiska och grilla efteråt.

 • Tryck för mer information
Slogbod på kanten av bäckravinen
 • Lonaus
  Vedförråd
  Vindskydd
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Utkik
 • Slogbod med eldstad under tak på Trängslets skjutfält. Slogboden ligger på kanten till en djup bäckravin. Vedförråd finns på andra sidan bron över bäcken en liten bit uppströms.

 • Tryck för mer information
Vindskyddet har vacker utsikt över det stilla vattnet
 • Långö bruk
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Bland de få resterna av det forna järnbruket finns en slogbod med utsikt över Rotälven. Fasta sittbänkar och bord finns på insidan. Vedförråd och utedass finns nära.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger vid vattnet
 • Mossisjön
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod vid vattnet med eldstad under tak. Platt, timrat golv i slogboden. Vedförråd och bänkbord finns.

 • Tryck för mer information
Fin utsikt över kraftverksdammen
 • Myckeln
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
  Badstrand
  Skoterled
 • Timrad slogbod med platt golv inte långt från Gåsvarvs badplats. Eldstad under tak och utsikt över kraftverksdammen. Enklare lekplats finns i närheten.

 • Tryck för mer information
Utsikt över Österdalälven
 • Månsta motorbana nord
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Fin slogbod mellan motorbanan och Österdalälven.

 • Tryck för mer information
Utsikten söderut över älven
 • Månsta motorbana syd
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod nere vid Österdalälvens strand. Ligger mellan motorbanan och älven så det är besvärligt att ta sig. Ligger mittemot Storbrot så utsikten är fin.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger med utsikt över Österdalälven
 • Månstabron
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod nära älvstrandenstrax söder om Månstabron. Eldstad under tak liksom bord och sittbänkar. Utedass strax intill.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad bredvid informationstavla
 • Navardalsvägskälet
  Vindskydd
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod vid en av informationstavlorna för Älvdalens skjutfält. Eldstad under tak, bord och bänkar på insidan. Ligger inom skjutfältets område.

 • Tryck för mer information
Slogboden
 • Norra parken i Älvdalen
  Vindskydd
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Skoterled
 • Norra parken i Älvdalen är en naturpark med fin stor lekplats, glasskiosk, liten scen, spolad isbana på vintern och en grillplats i form av en slogbod med eldstad under tak.

 • Tryck för mer information
Vindskyddet ligger vackert vid vattnet
 • Nystamnet
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utkik
 • Timrat vindskydd med platt golv och en eldstad framför. Ligger vid Nystamnet eller Nydammen - båda namnen används. Flera skidspår/stigar leder till/förbi.

 • Tryck för mer information
Slogboden
 • Nässjöns badplats
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
 • Slogbod vid sjökanten i ena hörnet av Nässjöns badplats. Stor badplats med bryggor, omklädningsrum och högt hopptorn.

 • Tryck för mer information
Slogbod med utsikt över älven och oxbergsbron
 • Oxbergsbron
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Ställplats vid Oxbergsbron. Här finns en slogbod med timrat golv, utedass, bord och bänkar. Oxbergsbron är en av få broar i Sverige med en körbana som amvänds gemensamt av tåg- och biltrafik.

 • Tryck för mer information
Slogboden med eldstad, bord och bänkar
 • Porfyrbrottet i Blyberg
  Vindskydd
  Raststuga
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd med högt läge ovanför nya brottet i Blyberg. Här finns en slogbod med fasta bänkar och bord samt en eldstad av metall. Gallret går att justera i höjdled. Staket finns vid kanten av stupet. Utedass och raststuga finns en liten bit ner längs stigen. Naturstig går runt området och passerar även gamla brottet. Räkna med branta lutningar och ca 100 meters höjdskillnad från parkeringen.

 • Tryck för mer information
Eldstad och borde med bänkar under tak
 • Risbergskontrollen
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
 • Eldstad i form av stor cementring vid Risbergskontrollen. Toa finns i närheten.

 • Tryck för mer information
Slogbod som ligger på en liten udde i sjön
 • Skrufnäset
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Bord
  Utkik
 • Slogbod med eldstad inom Älvdalens skjutfält. Platt timrat golv och eldstad under tak. Vedförråd och utedass finns på platsen.

 • Tryck för mer information
Vackert läge vid älven
 • Snipheden N
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Skoterled
 • Slogbod med eldstad av enklare slag under tak. Bord och bänkar i slogboden. Ligger vid Österdalälven. Utedass finns en liten bit bort.

 • Tryck för mer information
Slogboden i eftermiddagssol med vedförrådet i bakgrunden
 • Snipheden S
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Skoterled
 • Slogbod med fast bord och bänkar vid Österdalälvens strand. Utedass och vedförråd finns. Kort avstickare från skoterleden.

 • Tryck för mer information
Vy från slogboden
 • Storbrot
  Vindskydd
  Utkik
 • Äldre, kraftig slogbod på höjden. Ligger mitt ute i skogen utan stig hit. Vacker vy genom den glesa skogen

 • Tryck för mer information
Eldstaden nere vid vattnet
 • Storbrot stranden
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Fin liten eldstad med bänkar nere vid älvstranden. Bord med fasta bänkar finns i närheten. Här slutar strandpromenaden och övergår i en backe upp till utsiktspunkten på Storbrot.

 • Tryck för mer information
Vy från bilvägen mot vindskyddet
 • Storsjön
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd vid Storsjön. Ligger fint vid vattnet. Fast bord i vindskyddet. Dörren till utedasset ligger övervuxen på marken.

 • Tryck för mer information
Vindskydd och eldstad vid forsen
 • Sugnet
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Utkik
 • Fint vindskydd vid större fors inom Älvdalens skjutfält. Eldstad i form av cementring framför och utsikt över forsen. Bänkbordet har gjort sitt men vedförråd och dass finns i närheten.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad
 • Sågdammen
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Fin slogbod med trägolv och murad eldstad inte långt från centrala Älvdalen. Vedförråd finns liksom utsikt över Sågdammen. Sågdammen är troligen från sent 1700-tal då det byggdes både kvarn och såg på platsen. Området restaurerades i början av 2000-talet av Östermyckelängs samhällighetsförening.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger precis vid skidspåret
 • Vasslan
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod vid Vasaloppspåret. Eldstad med justerbart galler under taket. Bord och bänkar finns i slogboden. Dass finns på andra sidan spåret.

 • Tryck för mer information
Vy söderut över älven
 • Västängsbron
  Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd vid Österdalälven inte långt från bilvägen.

 • Tryck för mer information
Vindskyddet ligger vid älvbrinken
 • Åsen vägen över älven
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd vid Österdalälven med eldstad framör. Två fasta bänkar och ett bord i vindskyddet.

 • Tryck för mer information
Slogbod med eldstad och soptunna
 • Åsenbron
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod med eldstad under tak söder om Åsenbron. Bord och bänkar i slogboden. Soptunna och vedförråd finns.

 • Tryck för mer information
Slogboden ligger vid kraftverksdammen
 • Åsens stugby
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd vid kraftverksdammen för Åsens vattenkraftverk. Står på älvkanten nedanför stugbyn.

 • Tryck för mer information