Utflykter vi minns 2021 – Bredforsen

Andra torsdagen i april tog vi oss till naturreservat Bredforsen vid Nedre Dalälven. Vi gick in i reservatet från söder. Inledningsvis vandrade vi på en grusväg för att sedan svänga höger in på en stig genom skogen och på det sättet följde vi slingan motsols genom den södra delen av reservatet. Området består av en mängd mindre öar och mycket lövträd. 

Bredforsen stig med vatten på båda sidor

Vandringen är omväxlande och bitvis stökig och går över träspänger, små bror eller på ”stenvallar” som ligger i vattnet. Just vattnet är ständigt närvarande, ibland på ena sidan, ibland på den andra och ibland överallt. I vissa områden forsar det rätt friskt och på andra ställen är det stora lugna vattenspeglar. Vi njöt av vårsolen som värmde, hörde plask från fiskar som vände vid vattenytan. Här och där gick vi förbi områden med blåsippor som lyste som små färgklickar i den i övrigt kala omgivningen. Våren är helt klart på gång. 

Landkvarnsforsens grillplats

Det finns flera iordninggjorda grillplatser inom området. Längst norrut på slingan ligger grillplatsen vackert vid Landkvarnsforsen. Här är man bokstavligen omgiven av vatten på alla sidor.  Kräsna som vi är så gick vi vidare då denna grillplats låg i skuggan. 

Vindskyddet vid Bredforsen

Vindskyddet som ligger vid den västra sidan av slingan badade i solsken så där tände vi en eld, grillade korv , kokade kaffe och njöt av solen som värmde gott. 

Bredforsen träspång