Fagersjöviken

Beskrivning

Grillplats på NV sidan av Fagersjöviken, en del av Magelungen. Fagersjöviken är grund och vegetationsrik och är därmed en bra fågellokal, främst vår och höst. Från berghällen nära grillplatsen har man bra utsikt över norra delen av viken.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vatten
Strandlinje
Sittbänk

Position: N 59.249331 E 18.047408  

Denna grillplats ligger i Stockholm i Stockholms län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 12 - 18

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Rågsveds naturreservat

Naturreservat

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde

Bilder

Tillagt: 2019-12-06