Gamla badets grillplats Farstanäset

Beskrivning

Eldstad under tak.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vatten
Strandlinje
Sophantering
Sittbänk
Badstrand

Position: N 59.236884 E 18.079222  

Denna grillplats ligger i Stockholm i Stockholms län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 18 - 00

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde

Bilder

Tillagt: 2019-11-15

Tillagt: 2019-11-15