Hästingsflotten

Beskrivning

Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vindskydd
Strandlinje
Utedass

Koordinater: N 60.471147 E 14.341908

Denna grillplats ligger i Vansbro i Dalarnas län

Brandriskprognos

Skogsbrand: Mycket liten risk
I allmänhet ingen brandrisk. Iakttag normal försiktighet när du eldar och grillar utomhus.

Ingen led i närheten

Lägg till leder

Naturskyddsområde

Hästingsflotten