Kaninparken

Beskrivning

Grillplats vid parkleken

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Sophantering
Sittbänk
Skoterled

Position: N 59.269289 E 18.132703  

Denna grillplats ligger i Stockholm i Stockholms län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 12 - 18

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde