Kräppladalen

Beskrivning

Grillplats vid en anlagd våtmark i Kräppladalen i västra delen av Rågsveds naturreservat.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vedförråd
Vatten
Strandlinje
Sophantering
Bord
Rullstolsvänlig

Position: N 59.251175 E 18.027112  

Denna grillplats ligger i Stockholm i Stockholms län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 12 - 18

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde

Bilder

Tillagt: 2022-02-12

Tillagt: 2022-02-12