Marvikarna

Beskrivning

Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Koordinater: N 59.187914 E 17.167788

Denna grillplats ligger i Gnesta i Södermanlands län

Brandriskprognos

Skogsbrand: Mycket liten risk
I allmänhet ingen brandrisk. Iakttag normal försiktighet när du eldar och grillar utomhus.

Ingen led i närheten

Lägg till leder

Naturskyddsområde

Marvikarna, delområde Krampan