Raststuga Södra Svänö

Beskrivning

Eldstad vid rastplatsen i trädgården vid Södra Svänö. Sittbänk av enklare typ. Rastbord i trädgården vid Södra Svänö. Toalett med mulltoa. Rastsuga för besökare som är öppen dygnet runt. I raststugan finns bord och stolar och vedkamin för uppvärmning. Soptunnor med sorteringsmöjlighet. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vedförråd
Vindskydd
Raststuga
Dricksvatten
Utedass
Sophantering
Sittbänk
Bord

Position: N 57.316411 E 13.971841  

Denna grillplats ligger i Gnosjö i Jönköpings län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 18 - 00

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde