Sandholmen

Beskrivning

Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vatten
Strandlinje

Position: N 60.995749 E 14.571098  

Denna grillplats ligger i Mora i Dalarnas län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 18 - 00

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde