Sittvindskydd Storemyr

Beskrivning

Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vindskydd

Position: N 58.726149 E 11.190811           

Denna grillplats ligger i Tanum i Västra Götalands län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 00 - 06

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde