Tyresta naturreservat, Styvnäset 2

Beskrivning

Grillplats och mindre vindskydd vid torpet Styvnäset. Torpet ägs av nationalparksförvaltningen och kan hyras veckovis. OBS! Två brunnar finns vid torpet, varav den norra har otjänligt vatten enligt anslag på brunnen. Vedförråd finns vid grillplatsen "Styvnäset 1".

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vedförråd
Vindskydd
Dricksvatten
Vatten
Strandlinje
Utedass
Sophantering
Sittbänk
Bord
Utkik

Position: N 59.173982 E 18.399570  

Denna grillplats ligger i Tyresö i Stockholms län

Brandriskprognos

0: Ingen data / Ej säsong

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde

Bilder

Tillagt: 2019-11-06

Tillagt: 2019-11-06

Tillagt: 2019-11-06