Att elda i naturen

Du får under vissa förutsättningar och eget ansvar kan få göra upp eld i naturen enligt allemansrätten. Tänk dock på att det kan vara olämpligt att elda i naturen om det är väldigt torrt i marken. MSB har gjort appen "Brandrisk ute" där du kan se aktuell brandriskprognos för ditt område. Du bör också kontrollera med länsstyrelsen eller räddningstjänsten om det är eldningsförbud och hur reglerna för detta är. Det finns även områden där det är förbjudet att elda.

Tänk på detta om du eldar:

 • Välj rätt plats, gärna en iordninggjord eldstad eller grus eller sandmark med tillgång till vatten att släcka med.
 • Tänk på vindriktning och styrka. Vinden kan föra med sig gnistor till närliggande skog eller torra gräsytor.
 • Elda inte om det blåser hårt!
 • Elda inte på torvmark eller i mossa.
 • Även i jordig skogsmark är risken för bränder extra stor. Elden kan ligga och pyra nere i marken lång tid för att sedan flamma upp.
 • Undvik också att elda nära myrstackar eller stubbar.
 • Ta med dig sopor och skräp hem. Eldstaden är ingen plats för sopor.
 • Som bränsle till elden får du ta grenar, kvistar och kottar som ligger lösa på marken, men levande träd måste du låta vara ifred.

Så här släcker du:

 • Låt elden brinna ut helt och hållet.
 • Släck ordentligt med vatten och rör om så glöden att slocknar.
 • Gräv upp marken under askan tills ingen glöd eller rökfinns kvar. En liten spade och ett kärl för vatten är bra att ha med.