Hitta information om eldningsförbud

Det kan vara svårt att hitta information om det råder eldningsförbud eller ej. När man säker på nätet är det inte ovanligt med träffar för information som gällde 2018 som ett exempel.

Länstyrelserna har nu skapat en tjänst där man kan se eldningsförbud på en övergripande nivå i Sverige. NOTERA dock att det kan finnas eldningsförbud utöver det man hittar på deras tjänst. Exempelvis kan det finnas inskrivet i den lokala ordningsstadgan eller att exempelvis Naturvårdsverket har egna förbud i sina naturreservat. Det kan också vara idé att kolla med det lokala brandförsvaret - de bör veta vad som gäller.

Länstyrelsernas tjänst hittar ni på https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=2b46dee96b06457cad50295a873cf9d5