Allemansrätten

Allemansrätten ger dig rätt att vandra fritt i den svenska naturen. Dock är det en rätt med begränsningar och skyldigheter. Naturvårdsverket har bra och lättfattlig information om allemansrätten.

Läs mer om allemansrätten hos Naturvårdsverket