Information för markägare eller jaktlag

Vi förstår att inte alla markägare vill att grillplatser som finns på deras fastighet skall finnas med på vår karta. Samma sak för jaktlag som har privata samlingsplatser. Det finns två sätt att lösa detta.

  1. Skapa ett konto på sidan och ta bort grillplatserna och välj lämplig motivering. Ni kan ta bort kontot igen efteråt.
  2. Kontakta oss via mail och vi tar bort grillplatserna åt er.

I båda fallen kan vi blockera platsen så att ingen kan lägga till grillplatserna igen. Detta kräver dock en liten dialog så att det blockerade området blir korrekt.