Teknisk information för ägare av datakällor

Nedan är ett försök att beskriva vad grillplatser.nu kan importera.

För grillplatser behöver vi i det mest anorektiska fallet bara koordinaterna i WGS82 alternativt någon SWEREF99 variant. Detta blir dock lite fattigt för användarna som letar grillplatser så därför är det bra om ett eller flera av följande finns:

  • Unikt tidsbeständigt id  - för att vi säkert skall kunna veta vilken grillplats som skall uppdateras.
  • Namn
  • Beskrivning
  • Information om foton med upprättsinnehavare och var de kan hämtas
  • Attribut av olika slag såsom om det finns ved eller ej

Om det finns andra dataset med information om badplatser, toaletter, lekplatser etc så kan även dessa importeras. De slås då ihop med grillplats-informationen under förutsättning att de är tillräckligt nära.

Om ni inte har ett API idag och funderar på att implementera ett så kan ni titta på https://www.dataportal.se/specifications/grillplatser/1.0 för inspiration.

Vandringsleder

Vi importerar gärna information om vandringsleder för att kunna avgöra om en grillplats ligger vid en vandringsled eller ej. För varje vandringsled behöver det finnas ett namn men även en uppsättning av linjer som beskriver ledens sträckning.

Metoder

Det bästa är om det går att hämta informationen via något REST-baserat api. På så sätt kan vi hålla informationen uppdaterad genom att hämta den en gång per månad.  Finns inget api som kan anropas så kan vi även importera från ett utdrag till fil. Det som förloras då är regelbundna uppdateringar.

Rättigheter med mera

Vi rekommenderar att data delas genom att det licensieras via någon av de vanliga licenserna för öppna data. Se https://creativecommons.org/about/cclicenses/ för några av de vanligaste.

I de fall vi importerar foton  så behöver vi veta vem som har upphovsrätten antingen genom att den informationen följer med varje foto eller att det finns meddelat på annat sätt.