Att lägga upp en ny grillplats

Det finns ett antal steg som behöver göras för att skapa en ny grillplats på grillplatser.nu.

 1. Se till att vara inloggad
 2. Tryck på "Lägg till en grillplats" på kart-sidan eller på sidan Grillplatser
 3. Fyll i informationen om grillplatsen. Namn och position är obligatoriskt.
  1. Positionen detekteras automatiskt om du har tillåtit grillplatser.nu att komma åt din position.
  2. Du kan skriva in positionen manuellt.
  3. Du kan finjustera positionen genom att "dra" i kartan.
 4. Tryck på "Spara"
 5. Grillplatsen är nu upplagd men du kan göra mer.
 6. Välj "Hantera leder" för att välja vilka vandrings-(kanot, cykel)leder som passerar grillplatsen.
 7. Välj "Lägg till bilder" för att lägga till en eller flera bilder. En bild i taget kan laddas upp. Skriv gärna in en beskrivande text för varje bild. Du kan ändra bildtext eller ta bort de bilder du har laddat upp. Andras bilder kan du inte ändra.


 • Ändringar av fritext (namn, beskrivning, restriktioner, bildtexter samt uppladdning av bilder syns inte för andra innan dessa är godkända.
 • Positionen kan inte ändras hur mycket som helst jämfört med ursprungspositionen.