Hur hitta grillplatser med exempelvis vindskydd

Till höger ovanför kartan finns en "tratt" med ordet filter ovanför. Ett tryck på denna öppnar en dialog.

Karta med filter-knapp

I dialogen finns ett antal egenskaper och bredvid varje egenskap finns det ett val "Nej"/"-"/"Ja". Nej betyder att grillplatsen inte får ha denna egenskap och Ja betyder att grillplatsen måste ha denna egenskap. Längre ner i dialogen finns även möjlighet att filtrera på kommun, län, naturvårdsområde, vandringsled och fiskevårdsområde. Dialogen måste stängas genom att trycka på OK-knappen längs ner för att dina val skall sparas.

Övre delen av filter-dialogen

Nedre delen av filter-dialogen

Kartan visar sedan de grillplatser som uppfyller ALLA vilkor som är valda.