Grillplatser i Avesta

 
Eldstaden i mitten med de väggfasta bänkborden
 • Balforsen

 • Raststuga
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Byggnad med toaletter i ena änden och en skyddad plats med bänkbord och eldstad i den andra. Vedförråd bredvid eldstaden.

Vindskydd, eldstad och bänkbord som ligger med utsikt över forsen
 • Balforsens vindskydd

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Rullstolsvänlig
 • Tillgänglighetsanpassat vindskydd vid Balforsen. Vedförråd med anordning för att klyva veden finns i vindskyddet. Toalett finns vid "raststugan" strax västerut.

Bänkar och eldstad
 • Falkuddens badplats

 • Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
 • Enklare eldstad i metall med bänkar och bänkbord intill. Ligger vackert längst ut vid badplatsen. Här finns en sandstrand med badbryggor och omklädningshytter. Campingplats ligger intill.

Eldstad med galler
 • Festplats älvpromenaden

 • Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Fin eldstad med galler på en höjd ovanför älven. Bänkbord finns. På platsen ligger också ett utegym.

Eldstaden
 • Färjan

 • Vatten
  Strandlinje
 • Enklare eldstad i from av ett cementrör. Iläggningsplats nedströms kraftverket för kanoter.

 • Härsingen (norra sidan)

 • Vindskydd
 • Timrat vindskydd med eldstad. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Eldstad med galler
 • Isaksbo

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Eldstad med svängbart galler på en liten udde i älven. Bänkbord finns och ligger vackert.

Eldstad och två bänkbord
 • Klarskissen #1

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Ädelfiske
 • Öppen plats nära vattnet där det står två bänkbord och finns en enkel eldstad.

Enkel eldstad, bänk och bord
 • Klarskissen #2

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Ädelfiske
 • Bord och enkel eldstad nära vattnet.

 • Klarskissen nordväst

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utkik
  Ädelfiske
 • Vindskydd och eldstad vid fiskesjö.

Gå till sida 1 2 3