Sida 9 för Grillplatser i Gävle

 
Central eldstad med skorsten ovanför

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kastvallen

 • Sittbänk
 • Åttakantig grillplats med central eldstad och tak. Ligger på utsidan staketet vid Kastvallen. Utegym finns också i närheten.

 • Knallen

 • Vatten
  Strandlinje
  Utkik
 • Liten grillplats väldigt fint vid sjön trösken. Finns en gammal metallgrill och en eldstad av stenar på marken, galler finns.

Kojan med eldstad

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kojan

 • Vindskydd
 • Övernattningskoja(?) i Hemlingby. Plats nog för två till tre personer liggandes även om golvet är ojämt då det består av runda "störar". Eldstad i form av cementring framför.

Kolarkojan

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kolarkojan

 • Sittbänk
 • Här passerar 6km-spåret en gammal kolarkoja. På andra sidan spåret finns en gammal eldstad i form av en cementring med fyra sittstockar runtomkring. Stockarna är murkna och hela eldplatsen har sett sina bästa dagar. Inne i kojan finns ett bord och en sittbänk.

Vindskydd, eldstad, bänkbord och vedförråd

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kraftledningen

 • Vedförråd
  Sittbänk
  Bord
 • Litet vindskydd med eldstad och vedförråd vid kraftledningsgata. Ligger vid 6km-spåret.

 • Kummeludden

 • Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
 • Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Vindskydd med eldstad framför

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kvillanudden

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd med eldstad framför ute på Kvillanudden. Ved brukar finnas bak i vindskyddet. Bänkbord finns. Ca 200 m att gå från parkeringen och Gästrikeleden. Paddla Gästrikland 3.30. Området är bevuxet med gles blandskog. Längst ut på udden finns resterna av en förhistorisk boplats.

Eldstad vid vattnet och raserat bänkbord

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kvistholmen

 • Vatten
  Strandlinje
 • Bredvid strömmande vatten står det en eldstad och ett bänkbord som har rasat totalt. Fin plats för den som fiskar.

Bänkbord och eldstad

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Kvistholmen

 • Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
 • Bänkbord och eldstad i form av en större cementring nära vattnet. Här finns också en brygga (avsedd för fiske?).

Eldstad och vindskydd

Licens: CC BY-SA 4.0 Foto: Christer Olsson

 • Käringrö

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Bord
 • Vindskydd vid kraftledningsgata. Rustat 2020. Eldstad med sittstockar framför vindskyddet. Bommad väg leder hit.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23