Grillplatser i Rättvik

 
 • Eldplats vid Kungsholstjärnen norra stranden - Kungsholsscouterna

 • Vatten
  Strandlinje
 • Sköts av Kungsholsscouterna. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

 • Eldplats vid Kungsholstjärnen södra stranden - Kungsholsscouterna

 • Vatten
  Strandlinje
 • Sköts av Kungsholsscouterna. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Eldstad med sittbänk bredvid
 • Furudals Skidcenter

 • Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
 • Eldstad med galler vid Furudals skidcenter. Sittbänk, utedass och soptunna finns. 2,5 5, 7 och 10 km långa spår utgår härifrån.

 • Grillplats vid skolskogen

 • Grillplats vid skolskogen. Sköts av Rättviks skolor. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

 • Igeltjärn

 • Raststuga
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Raststuga som är tillgänglig för det rörliga friluftslivet. Ligger vid en fiskesjö. Eldstad utanför. Eldstad centralt på insidan. Kokkärl finns liksom bord och tre rejäla bänkar att sova på.

Eldstaden med ett av vindskydden i bakgrund
 • Igeltjärn syd

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
 • Eldstad med galler som hänger i en trefot. Ligger mellan två vindskydd vid en fiskesjö. Utedass finns på andra sidan vägen.

Vy över vattnet
 • Igeltjärn väst

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Enkel eldstad i metall vid Igeltjärns västra sida.

Eldstäderna ligger vid strandens ena kant
 • Lissand

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Badstrand
  Skoterled
 • Badplatsen i Vikarbyn erbjuder två eldstäder tätt intill varandra. Båda i form av cementrör. Utedass finns bredvid den timrade byggnaden strax intill. Lekplats med gungor finns inom synhåll.

Eldstaden ligger vid stranden med utsikt över kallbadhuset och bryggan
 • Persborgs brygga

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Gedigen eldstad av kraftig plåt vid Persborg. Ångbåtsbrygga med kallbadhus byggdes i början av 1900-talet på denna plats. Byggnaden har raserats och byggts upp i omgångar. 2009 invigdes den nuvarande enligt den ursprungliga förlagan. Detta efter insatser av Sjurbergs Byalag. Eldningen är bara tillåten i eldstaden.

Vindskyddet med utedasset lite längre upp i backen
 • Rastplatsen vid Sjurberg

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Bord
 • Vindskydd med enkel eldstad. Ligger vid en gammal rastplats som har sett sina bästa dagar. Rastplatsen snöröjes ej.

Gå till sida 1 2