Alsjöns badplats

Beskrivning

Fin badplats mellan väg 302 och Alsjön. Staket mellan väg och badplats. Eldstad i form av cementring, flera bänkbord, brygga och utedass. Badplatsen sköts ideellt av Norrbergs Byamän.

Restriktioner

All beträdelse och bad sker på egen risk.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vatten
Strandlinje
Utedass
Sophantering
Sittbänk
Bord
Utkik
Badstrand

Position: N 60.648790 E 16.609937  

Denna grillplats ligger i Sandviken i Gävleborgs län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 12 - 18

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde

Bilder

Eldstad, bänkbord och utsikt över bryggan
Eldstad, bänkbord och utsikt över bryggan

Tillagt: 2019-06-17

Utedasset
Utedasset

Tillagt: 2019-06-17