Grillplatser i Sandviken

 
Sandstranden och bryggan
 • Alsjöns badplats

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Badstrand
  Rullstolsvänlig
 • Liten fin badplats med sandstrand och badbrygga strax bakom skolan i Åshammar. Murad eldstad av slaggsten finns i ena kanten. Utedass och parksoffor att sitta på.

Eldstad, bänkbord och utsikt över bryggan
 • Alsjöns badplats

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
 • Fin badplats mellan väg 302 och Alsjön. Staket mellan väg och badplats. Eldstad i form av cementring, flera bänkbord, brygga och utedass. Badplatsen sköts ideellt av Norrbergs Byamän.

Vindskyddet med eldstad framför
 • Baksidan Kungsberget

 • Vindskydd
  Sophantering
  Sittbänk
 • Fint vindskydd byggt av kraftiga stockar på baksidan Kunsgberget. Stort platt golv som går att övernatta på. Gästbok för den som vill. Här hör man bara skogen runtomkring.

Eldstad omgiven av sittbrädor
 • Bonäs

 • Sittbänk
 • Cementring omgiven av sittbrädor. Inte jättelång avstickare från Gästrikleden.

Eldstaden ligger under tak vid Borrsjöåns kant
 • Borrsjöån

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
 • Gjuten eldstad med galler under stort tak beläget vid Borrsjöån. Stort utedass med ramp ligger en liten bit söderut längs bilvägen.

Eldstaden ute på piren
 • Boviks hamn

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Eldstad ute på piren i Boviks småbåtshamn.

Eldstaden med planerna i bakgrunden
 • Boänge fotbollsplan

 • Sittbänk
  Bord
 • Strax intill fotbollsplanen och beachvolley-planen i Boänge finns denna bastanta eldstad i form av en cementring. På andra sidan vägen liggor äldre villor.

Vindskyddet med grillplats. Flytbryggan syns i bakgrunden.
 • Bryggholmen

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Ö - fast landförbindelse saknas
  Sittbänk
  Bord
 • Fräscht vindskydd byggt 2016 på en holme. Flytbrygga att lägga till vid.

Vy västerut
 • Bångs grillplats

 • Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Grillplats vid den öppningsbara bron vid Bångs. Gott om bord. Står ofta fiskare vid förbindelsen mellan östra och västra Storsjön. Vacker vy men väldigt nära riksvägen.

 • Bårbyhäll

 • Vindskydd
 • Timrat vindskydd med eldstad. Rastplats med vindskydd och eldstad. Finns även möjlighet att sätta upp tält på platsen. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19