Sida 14 för Grillplatser i Sandviken

 
Elden är tänd i eldstaden av slaggsten
 • Sibohäll

 • Vedförråd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Eldstad av murad slaggsten uppe på ön. Spång leder över det lilla sundet. Flera bänkbord och en liten flytbrygga finns också.

Vindskyddet ligger i en liten vik
 • Skallön

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Ö - fast landförbindelse saknas
  Sophantering
  Utkik
 • Rastplats med vindskydd på södra sidan, eldstad och utedass. Ingen brygga. Vindskyddet har ett stort golv som är tillräckligt jämnt för att sova på.

Vindskydd
 • Skammorsjön

 • Vindskydd
  Vatten
  Sittbänk
  Utkik
  Rullstolsvänlig
 • Mysig sjö inom UWX fiskets område. Vindskydd finns. Det ät ganska platt mark och därför har jag angivit rullstolsvänligt. Det finns dock inte några byggda ramper.

Grillplats nr 2
 • Skammorsjön nr2

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Ytterligare en grillplats vid Skammorsjön. Sopbehållare finnes men verkar dåligt skött. Bord, tak över huvudet. Vindskyddet är fallfärdigt.

Vindskydd och fin eldstad
 • Skatfors

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
  Skoterled
 • Vindskydd med fin eldstad framför. Ligger där Gästrikeleden korsar Vallbyån. Sittbänkar finns längs väggarna i vindskyddet och runt eldstaden.

Vindskyddet med eldstad
 • Skidbacken i Högbo

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Stort vindskydd nedanför skidbacken i Högbo. Liften är borta sedan flera år men backen är populär som lång pulka-backe. Utedasset är bara upplåst vintertid.

Eldstad med sittstockar
 • Skirbron

 • Vedförråd
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Utkik
 • Skirbron, Skibron, Skibordsbron - buden varierar om vad bron hette. Finplats att sitta och lyssna på forsen som rinner förbi. Här vid Bergeforsen fanns det en såg, en smal bro över och på andra sidan en kvarn. Idag är det bara diverse fundament som minner om det som en gång har varit. Det berättas att mjölnaren och hans drängar 18:e juli 1859 värmde band som skulle på plats runt en kvarnsten. Då bandet var lite för litet eldades det friskt och det stod inte på innan gnistor satte eld på kvarnbyggnaden. Det blåste upp och gnistor hoppade över ån där de satte eld på byn på andra sidan. Eftersom en stor del av manfolket var på fäbodarna eller gästiveriet så var det åldringar, kvinnor och barn som förgäves försökte hindra branden från att sprida sig. Efter blott ett par timmar var hela Överbyn övertänd.

Eldstaden med bänkar. Utsiktsplatsen över fågelsjön syns i bakgrunden
 • Solbacken

 • Sophantering
  Sittbänk
 • Iordninggjord eldstad med bänkar på en höjd i kanten av en kraftledningsgata. Hälsans stig passerar och på andra siden denna hittar man en utsiktspunkt över fågelsjön som ligger där. Populärt utflyktsmål för den lokala förskolan.

Eldstaden
 • Solsidan

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Utkik
 • Eldstad, soptunna och vedförråd vid vattnet mellan dammsjön och Ålhusdammen. Ligger fint vid Gästrikeleden. Nytt vindskydd på plats sedan 2020. Vindskyddet är grunt och har en sittbänk längs den bakre väggen. Lagom för tre personer att sitta i. Ny eldstad hösten 2021.

Vindskydd med eldstad framför
 • Stensätraskogen

 • Vindskydd
  Sittbänk
 • Vindskydd och eldstad längs elljusspåret i Stensätra.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19