Sida 11 för Grillplatser i Sandviken

 
Eldstaden står mitt i lekplatsområdet
 • Lekplats Borovägen

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Utkik
  Skoterled
 • Cementring på lekplatsen vid Borovägen. Står bredvid "vindskyddet" där det finns sittmöjlighet. Lekplatsen erbjuder fotbollsplan, klätterställning, gunga och rutchkana.

Vindskydd med vy över tjärnen
 • Lill-tjärn

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Timrat vindskydd vid Lill-tjärn. Trägolv i bakre delen av vindskyddet. Eldstad i form av stenpyramid framför.

Vindskyddet sett från sjösidan.
 • Lill-Öjaren

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd vid södra änden av Lill-Öjaren. Parkering finns vid Sandvikens informationstavla. Stigen börjar till grillplatsen börjar vid norra infarten till informationstavlan.

Vindskyddet ligger en bit upp på Lillön
 • Lillön

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Ö - fast landförbindelse saknas
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd och eldstad på Lillön i Storsjön. Ligger en liten bit upp på ön med vy över solnedgången. Vedförråd finns. Oklart om det fylls på. Lillön saknar brygga och det är relativt stenigt längs stranden. Utedass finns på andra änden av ön.

Vindskydd utan tak
 • Lomsmuren

 • Vindskydd
  Skoterled
 • Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Vindskyddet med eldstad i metall framför
 • Långsjön 1

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Utkik
  Ädelfiske
 • Vindskydd vid put and take sjö. Soptunna finns ute vid bilvägen. Utedass vid Långsjön 2. Vackert men vindkraftverken hörs i bakgrunden.

Bryggan med eldstaden till vänster.
 • Långsjön 2

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Utkik
  Ädelfiske
 • Rullstolsvänlig ramp från parkeringen ner till sjön. I änden av rampen finns plats för en rullstol. Notera att eldstaden inte är åtkomlig med rullstol. Fint utedass finns längs rampen. Sandviken Sportfiskeklubb driver denna put and take sjö.

Bryggan med eldstaden bredvid.
 • Långsjön 3

 • Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Ädelfiske
 • Enkel fiskebrygga med en vidstående eldstad i metall. Soptunna finns vid parkeringen och utedass vid Långsjön 2. Put and take sjö som drivs av Sandvikens Sportfiskeklubb.

Stor eldstad i metall med vindskyddet i bakgrunden
 • Långsjön 4

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Ädelfiske
 • Eldstad av metall på en udde i Långsjön. Fint put and take fiske med soptunna vid vägen och utedass vid Långsjön 2. Ljudet från vindkraftverken ligger som en matta i bakgrunden.

Eldstad och vindskydd
 • Lövåssjön väst

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Utkik
  Ädelfiske
 • Vindskydd på en udde på sydvästra sidan av Lövåssjön. Rätt låg takhöjd och lätt fuktigt jordgolv. Stigen hit från vändplanen är igenvuxen och spången som finns delvis är i dåligt skick. Soptunna finns vid vändplanen.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19