Sida 6 för Grillplatser i Sandviken

 
Eldstad med sittbänkar
 • Hedängs skolskog #1

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
 • Enkel eldstad vid en liten damm inte långt från elljusspåret. Används och sköts av Hedängs-skolan.

Vindskydd med eldstad framför
 • Hedängs skolskog #2

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
 • Vindskydd med eldstad framför. Används och sköts av Hedängsskolen. Liten damm/tjärn finns i närheten.

Vindskydd med vedförråd och fin eldstad framför.
 • Hemön ost

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Eldstad vid vindskydd på en liten udde. Vindskyddet ligger med öppningen mot sydost. Här försvinner Eskilstunaåsen ner i Färnebofjärden. Det finns ingen riktig stig hit så de sista 400 metrarna hit får man söka sig fram i terrängen. Dock är terrängen relativt lätt att ta sig fram i så det blir inga stora problem.

Vindskydd och eldstad
 • Hemön syd

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
 • Nybyggt vindskydd med fin eldstad på södra sidan av Hemön. Framför sträcker Färnebofjärden ut sig. Gästbok ligger i vindskyddet liksom vedförrådet som är längst in.

Vindskydd och eldstad
 • Himla

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Utedass
  Sophantering
 • Vindskydd med eldstad och galler framför. Ved brukar finnas i vindskyddet. Sittbänk finns i vindskyddet. Ligger vid Startplats Himla där flera av MTB-spåren i Högbo passerar. Även ett av elljusspåren passerar strax bakom.

Vindskyddet ligger vackert ute på den sydvästra udden
 • Hjärtön

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Ö - fast landförbindelse saknas
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Rastplats med vindskydd, eldstad och utedass. Fint läge på udden med sol vid solnedgång. Ved brukar finnas i vindskyddet. Ingen brygga.

Eldstad med bänkar runt
 • Hohällan #1

 • Vedförråd
  Sittbänk
  Utkik
 • Eldstad omgiven av sittbänkar. Ligger upp på toppen av Hohällan. Flera grillplatser finns i närheten. Ved finns att ta med från vedförråd på vägen upp från parkeringen.

Eldstad med bänkar runt
 • Hohällan #2

 • Vedförråd
  Sittbänk
  Utkik
 • En av flera grillplatser uppe på Hohällan. Vedförråd finns längs stigen upp från parkeringen. Ett flertal galler finns i området men de flyttas runt mellan eldstäderna.

Eldstad med bänkar omkring
 • Hohällan #3

 • Vedförråd
  Sittbänk
  Utkik
 • Enkel eldstad med sittstockar omkring. Ligger nära bergets topp. Ved finns att ta med från vedförrådet som passeras längs vägen från parkeringen.

Eldstad omgiven av bänkar
 • Hohällan #4

 • Vedförråd
  Sittbänk
  Utkik
 • Eldstad med sittstockar omkring nära toppen av Hohällan. Ved finns i vedförråd längs stigen upp.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19