Sida 10 för Grillplatser i Sandviken

 
Eldstad och vindskydd
 • Korsikabadet

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Utkik
  Badstrand
 • Vindskydd med fin timrad eldstad framför. Stora gräsytor runtomkring. Utedass, badbrygga och soptunna finns. Paddla Gästrikland 2.11.

Bänkar med eldstaden i mitten
 • Korsåvägen

 • Vedförråd
  Sittbänk
 • Bara en liten avstickare från Korsåvägen ligger en eldstad med fyra bänkar runt. Ligger lite högre än omgivningen.

Vindskyddet med eldstad framför
 • Kullen vid skidstadion

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Sittbänk
 • Vindskydd uppe på en av kullarna vid skidstadion.

Enklare eldstad med två bänkar vid ån
 • Kungsfors

 • Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Enkel eldstad med sittmöjlighet nära Jädraån. Åbrinken är hög och brant så det kan vara svårt att hämta vatten. Ved kan finnas under bänkarna.

Sittbänk vid fin eldstad och utsikt över forsen
 • Kvarnön

 • Vedförråd
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Eldstad och vedförråd ute på Kvarnön. Bro leder från Naturum till denna lilla ö i forsen. Sittbänk finns vid eldstaden. På andra sidan bron finns en prova-på mackapär i järn för att förstå kraften i vattnet.

Vindskydd med eldstad i inre änden
 • Källängekojan

 • Vindskydd
  Sittbänk
 • Vindskydd längs med skidspåret på baksidan av Västerhällarna. Syns inte jättebra från spåret så lätt att missa. ENkel eldstad längst in i vindskyddet. Myrstack vid ingången. Rejält myggigt när vi var där.

Timrad eldstad med sittbänkar omkring
 • Kärringberget

 • Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Rastplats där Lögdeälven korsas av väg 92. Äldre timrad eldstad med fyra sittbänkar runtom. Bänkbord finns intill. Inom området finns också soptunnor och utedass.

Vindskyddet ligger med utsikt ut över tjärnen.
 • Landtjärnen

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Skoterled
 • Vindskydd i södra änden av Landtjärnen. Utsikt ut över tjärnen som är kraftigt igenvuxen. Vedförråd på baksidan och eldstad i form av en grill med skorsten. Bänkbord finns.

Insidan av kåtan
 • Lappkåtan

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
 • Fyrkantig träkåta med eldstad och bänkar invändigt. Det finns även en eldstad utanför. Ligger vid Gästrikeleden.

Vindskydd och eldstad
 • Leas palace

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Utedass
  Sophantering
 • Vindskydd längs Gästrikeleden i Högbo. Utedass finns en liten bit bort längs Gästrikeleden i riktning Högbo.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19