Sida 18 för Grillplatser i Sandviken

 
Slogboden
 • Vindskydd innanför Koverstamyran

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod vid en kraftledningsgata. Två eldstäder, en under tak och en framför. Fasta bänkar och ett bord i vindskyddet.

Eldstad med bänkar mitt på vändplanen
 • Vändplanen vid Grönmyren

 • Sittbänk
 • Enkel eldstad i form av cementring med två sittbänkar mitt på vändplanen där skogsvägen slutar.

Två eldstäder och två vindskydd
 • Västanbyns skolskog

 • Vindskydd
  Sittbänk
 • Två vindskydd med eldstäder framför. Diverse klättervänliga anordningar i närheten för att hålla barnen aktiva. Båda förskola och låg/mellanstadie går hit.

Eldstad och bänkbord
 • Västerhällan

 • Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Murad eldstad uppe på Västerhällan. Ser ut att var gjord av resterna av en gammal skorstensstock. Bänkbord finns liksom tendenser till utsikt.

Vindskydd med vedförråd på baksidan
 • Västerhällans vindskydd

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Sophantering
  Sittbänk
  Utkik
 • Timrad stuga/vindskydd med eldstad på insidan. Vedförråd på baksidan och eldstad med galler på framsidan. SIttbänkar både utanför och på insidan. Soptunna finns. Ett av de få platserna i Gästrikland där det finns en utsikt dock har även denna börjat växa igen. Det finns flera stigar som leder upp hit.

Eldstad och vindskydd
 • Åkes hof

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
 • Gedigen eldstad vid Ginsjön. Ett litet sittvänligt vindskydd med öppningen mot söder finns vid eldstaden. Sittbänk finns på platsen. Utedass finns inom synhåll men utom lukthåll. Oklart om soptunnan någonsin töms. Enligt uppgift har det funnits en raststuga men den flyttades på grund av skadegörelse. Bommad väg och ca 1.5 km att gå från "stora vägen".

Det nya vindskyddet med bord och bänkar inuti, Ny eldstad med stort galler framför
 • Ålhusdammen

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Vindskydd med stor eldstad murad av slaggsten. Här finns en rullramp för att kunna rulla kanoter mellan de två sjöarna. Padda Gästrikland 4.36. Passeras då man går "runt sjön" i Högbo.

Eldstaden med bänkbord runtomkring
 • Ålhuskojan

 • Vedförråd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Här finns det stuga och kåtor som används vid diverse anordnade aktiviteter. Allt är låst och badtunnorna får inte användas utan tillstånd. Eldstaden bör dock vara ok att använda liksom bänkborden och dasset.

Eldstad av metall framför vindskyddet
 • Årsunda elljusspår

 • Vindskydd
  Sophantering
  Sittbänk
 • Litet timrat vindskydd vid 2,5 km-slingan i Årsunda. Eldstad av metall, soptunna och möjlighet att sitta i vindskyddet.

Eldstad med bänkar runt
 • Årsunda skidstadion

 • Vedförråd
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
 • Eldstad med justerbart galler vid skidspåret i Årsunda. Vedförråd, dass och soptunnor finns.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19