Sida 20 för Grillplatser i Sandviken

 
Eldstaden med bryggan och rampen i bakgrunden
 • Årsunda strandbad #2

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Badstrand
 • Eldstad och bänkbord nära rampen för isättning och upptagning av båtar. Dass och soptunna finns i närheten.

Eldstad och sittbänkar på sandstranden
 • Årsunda strandbad #3

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Badstrand
 • Eldstad med sittbänkar. Ligger på den ca 2km långa sandstranden. Utedass finns ca 100m bort.

Eldstad och sittbänkar
 • Årsunda strandbad #4

 • Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Badstrand
 • Eldstad med sittbänkar på den ca 2 km långa sandstranden. Utedass inom rimligt avstånd.

Grillplats med eldstad med tak
 • Årsunda strandbad #5

 • Vedförråd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Badstrand
 • Eldstad under stort tak vid badstranden i Årsunda. Stor öppning i taken ovanför eldstaden.

Ärtsoppan på avstånd
 • Ärtsoppan

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Skoterled
 • Eldstad med skorsten inne i byggnad med plåttak och timrade väggar som är öppna över midjehöjd. Ligger vid skoterleden mellan Kungsgården och Jäderfors där den korsar en liten skogsväg.

Eldstad under stort tak men utan vindskydd
 • Äventyret

 • Sophantering
  Sittbänk
  Bord
 • Eldstad under tak vid en av äventyrsbanorna i Högbo. Observera att banorna är förbjudna att använda utan tillstånd. Bord i form av smala ståbord.

Stor murad eldstad med tak över
 • Österbergsmuren vändplanen

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
 • Äldre vindskydd vid parkering till Österbergsmurens naturreservat. Stor murad eldstad under tak. 2018 byggdes en handikappanpassad torrklosett. Fint rullstolsvänlig trädäck leder några hundra meter in i reservatet.

Vy innifrån vindskyddet mot backen
 • Österfärnebo vattentorn

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Sittbänk
 • Timrat vindskydd med eldstad framför. Ligger i närheten av vattentornet och ovanför något som ser ut som en pulkabacke (?).

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20