Hemön ost

Beskrivning

Eldstad vid vindskydd på en liten udde. Vindskyddet ligger med öppningen mot sydost. Här försvinner Eskilstunaåsen ner i Färnebofjärden. Det finns ingen riktig stig hit så de sista 400 metrarna hit får man söka sig fram i terrängen. Dock är terrängen relativt lätt att ta sig fram i så det blir inga stora problem.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vedförråd
Vindskydd
Vatten
Strandlinje
Sittbänk
Bord

Koordinater: N 60.218210 E 16.810180

Denna grillplats ligger i Sandviken i Gävleborgs län

Brandriskprognos

Skogsbrand: Mycket liten risk
I allmänhet ingen brandrisk. Iakttag normal försiktighet när du eldar och grillar utomhus.

Ingen led i närheten

Lägg till leder

Naturskyddsområde

Fiskevårdsområde

Bilder

Vindskydd med vedförråd och fin eldstad framför.
Vindskydd med vedförråd och fin eldstad framför.

Tillagt: 2018-11-13

Eldstad med utsikt ut över fjärden
Eldstad med utsikt ut över fjärden

Tillagt: 2018-11-13