Hemön syd

Beskrivning

Nybyggt vindskydd med fin eldstad på södra sidan av Hemön. Framför sträcker Färnebofjärden ut sig. Gästbok ligger i vindskyddet liksom vedförrådet som är längst in.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vedförråd
Vindskydd
Vatten
Strandlinje
Sittbänk

Koordinater: N 60.217200 E 16.799550

Denna grillplats ligger i Sandviken i Gävleborgs län

Brandriskprognos

Skogsbrand: Mycket liten risk
I allmänhet ingen brandrisk. Iakttag normal försiktighet när du eldar och grillar utomhus.

Ingen led i närheten

Lägg till leder

Naturskyddsområde

Fiskevårdsområde

Bilder

Vindskydd och eldstad
Vindskydd och eldstad

Tillagt: 2018-11-15

Utsikten över fjärden är delvis skymd
Utsikten över fjärden är delvis skymd

Tillagt: 2018-11-15