Bårbyhäll

Beskrivning

Timrat vindskydd med eldstad. Rastplats med vindskydd och eldstad. Finns även möjlighet att sätta upp tält på platsen. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vindskydd

Position: N 60.238622 E 16.814837  

Denna grillplats ligger i Sandviken i Gävleborgs län

Brandriskprognos

1: Mycket liten risk

Idag, klockan 12 - 18

Iaktta allmän försiktighet om du eldar och grillar utomhus i skog och mark. I allmänhet begränsad skogsbrandsrisk. Brandrisknivån kan variera lokalt.

Specifikt för gräsbrandrisk: 
Vårens brandriskprognos för fjolårsgräs är avslutad.

Ingen led i närheten

Lägg till led

Fiskevårdsområde

Lägg till fiskevårdsområde