Styggforsen

Beskrivning

Stort vindskydd med fasta bänkar längs tre av väggarna och en eldstad i centrum. Ligger utan utsikt mot forsen.

Betyg

Vad tycker du?

Attribut

Vindskydd
Sittbänk

Koordinater: N 61.005350 E 15.187900

Denna grillplats ligger i Rättvik i Dalarnas län

Brandriskprognos

Skogsbrand: Mycket liten risk
I allmänhet ingen brandrisk. Iakttag normal försiktighet när du eldar och grillar utomhus.

Ingen led i närheten

Lägg till leder

Bilder

Vindskydd med centralt placerad eldstad
Vindskydd med centralt placerad eldstad

Tillagt: 2019-05-29