Grillplatser i Älvdalen

 
 • Bergådalsstugan

 • Vindskydd
  Raststuga
 • Övernattningsstuga med kamin och två sovplatser. Öppen för alla. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

 • Björnholmsstugan

 • Vindskydd
  Raststuga
 • Övernattningsstuga med kamin och 8 sovplatser. Öppen för alla. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Slogboden sedd från vägen
 • Blästtjärnen

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Bord
 • Slogbod nära bilvägen. Bord och bänkar i slogboden. Eldstad under tak.

Eldstad och bänkar framför vindskyddet
 • Bodtjärnen

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Utkik
 • På en ö i norra delen av Bodtjärnen ligger detta vindskydd med eldstad framför. Platt trägolv i bekre delen av vindskyddet. Dass finns i närheten. Smal bro med räcke leder hit över vattnet.

Vindskydd och eldstad
 • Bruksdammen

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Utkik
 • Slogbod på en udde i västra änden av Bruksdammen. Ligger vid skoterled och skidspår. Ligger inte långt ifrån golfbanan. Enhålsbana med tre utslag och en driving range där man slår flytande bollar ut på dammen.

Slogboden ligger vid Österdalälven
 • Brunnsänget mitten

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Ställplats för husbil/husvagn med slogbod som ligger vid älvstranden. Soptunna finns en liten bit bort längs vägen.

Slogboden ligger med utsikt över Österdalsälven
 • Brunnsänget N

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Skoterled
 • Slogbod med enkel eldstad vid älvstranden. Ligger vid en ställplats för husvagnar/husbilar.

Slogboden ligger vid Österdalälven
 • Brunnsänget S

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod med fasta bänkar och bord. Eldstad av enklare slag under taket. Bänkbord och vedförråd finns bredvid. Vid denna ställplats finns även ett antal platser för den som vill stanna med husvagn eller husbil.

Brandtornet och slogboden
 • Bunkris brandtorn

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Raststuga
  Utedass
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod med stor eldstad av metall framför. Ligger med fin utsikt över skogarna. Bänkar och bord finns i slogboden. Utedass, vedbod och sopsortering finns intill. Strax intill finns ett gammalt brandtorn som är byggt runt ett gammalt träd. Väl uppe i toppen av tornet har man en storartad utsikt åt alla väderstreck. Brandtornet sköts om av en intresseförening som välkomnar bidrag till skötseln. Inne i tornet finns ett flertal bord och bänkar.

 • Burusjön raststuga

 • Vindskydd
  Raststuga
 • Raststuga med kamin, öppen för alla. Ej övernattning. Denna grillplats baseras på import av öppna data från Naturvårdsverket.

Gå till sida 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13