Grillplatser i Orsa

 
Grillplatsen ligger precis vid byrggan
 • Björntjärnen

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Fin eldstad med sittbänkar runtom. Ligger precis vid bryggan som finns i tjärnen.

Slogboden ligger vid vattnet
 • Björntjärnens vindskydd

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
  Skoterled
 • Timrad slogbod med en minimal eldstad under taket. Ligger vackert vid Björntjärnen.

Slogbod med vy över Orsa-sjön
 • Bäcka slogbod

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Slogbod vid Orsa-sjön vid Bäcka. Byföreningen i Bäcka ansvarar för skötsel och vård av området vilket inkluderar badplatsen en liten bit bort. I slogboden finns eldstad, bord och bänkar. Det finns även ett bänkbord intill. Oklart om detta är Mora-Våmhus fvof eller Orsa fvof.

Vindskyddet med utsikt över Enån
 • Enåns skvaltkvarn

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
 • Vindskydd med fasta bord och bänkar. Enklare skorsten under tak men med rökutsläpp ovanför. Utsikt över det brusande vattnet. Vid platsen låg en av många Skvaltkvarnar som fanns längs ån. Diverse lämningar finns sedan denna tid.

Bänkbord och eldstad
 • Lintjärn #1

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Ädelfiske
 • Eldstad och bänkbord vid Lintjärn. Ligger nära vattnet och marken är blöt. Fint ädelfiskevatten.

Bänkbord och eldstad
 • Lintjärn #2

 • Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Ädelfiske
 • Eldstad och bänkbord vid Ljustjärns ädelfiske.

Vindskydd vid vattnet
 • Lintjärn #3

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sophantering
  Sittbänk
  Bord
  Ädelfiske
 • Vindskydd vid bortre änden av Lintjärns ädelfiske. Fasta bänkar i vindskyddet. Bänkbord bredvid. Eldstad med galler under tak.

Vindskydd nära Lintjärn
 • Lintjärn parkeringen

 • Vedförråd
  Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Utedass
  Sittbänk
  Bord
  Utkik
  Ädelfiske
 • Vindskydd med eldstad under tak nära parkeringen vid Lintjärns ädelfiske. Platt trägolv i vindskyddet med undantag för en stock som ligger på golvet. Gott om sittplatser runt eldstaden. Vedförråd och utedass finns nära. Det finns även en till eldstad vid vattnet strax intill.

Eldstaden ligger vid sidan av vindskyddet
 • Malungsgruvan

 • Vindskydd
  Sittbänk
  Bord
 • Stort timrat vindskydd i närheten av Malungsgruvan. En av flera slipstensgruvor i området. Bord och bänkar i vindskyddet. Enkel eldstad vid sidan av det utstickande taket. Galler finns på platsen.

Slogbod vid Oreälven
 • Näsudden

 • Vindskydd
  Vatten
  Strandlinje
  Sittbänk
  Utkik
 • Slogbod med eldstad under tak ute på en udde i Öreälven. Trägolv i slogboden.

Gå till sida 1 2